Aktivity

ČLENSTVÍ
v Poslanecké sněmovně

Kromě postu poslance

jsem také aktivním členem několika výborů, komisí a skupin ČR.

AKTIVITY
v Poslanecké sněmovně

Předkládám návrhy zákonů

a podávám ústní a písemné interpelace

v souladu s programem SPD

© 2020 Pavel Jelínek