top of page

Články

Referendem pro změnu a proti politické korupci

Přímá demokracie nebo zastupitelská demokracie. Věřme našim občanům. "Inteligence davu". Při vstupu do EU hlas lidu ano, ale pro vystoupení ani náhodou. I T.G.Masaryk věděl, že vše, co najdete na internetu, nemusí být pravda.

Urban Skate Park

Podíváme-li se na pravou podstatu slova demokracie, zjistíme, že se jedná o vládu lidu. V současné podobě jde však o demokracii trochu pokřivenou, nazývanou tzv. zastupitelskou. Co to v praxi znamená? Občan má sice právo zvolit si své reprezentanty – politiky, ale tím jeho angažmá de facto končí. Politici si v průběhu svého mandátu zvykli dělat, co se jim zlíbí. Zejména v posledních letech vidíme, jak zastupitelská demokracie ukazuje své limity a zásadně selhává. Pojďme opravdu budovat vládu lidu, pojďme přijmout prvky přímé demokracie. Jediným zájmem tradičních politiků totiž je, aby jim do toho občané příliš nekecali. Lidé bez další pravomoci něco ovlivnit, poté oprávněně podléhají skepsi, blbé náladě a domněnce, že jejich hlas a názor vlastně nic nezmůže. V politice pak vesele bují politická i ekonomická korupce a občan se znechuceně přestává o cokoliv zajímat. Je to ten stav, po kterém jsme po roce 89 toužili? Je to opravdu ten vysněný cíl, kvůli kterému mnozí zvonili klíči? Není naopak právě tento stav tím, co aktuálním tzv. politickým elitám a některým politickým stranám vyhovuje, navzdory prospěchu občanů a zájmům vlastní země – v duchu „jen si nás zvolte a pak nám do toho nekecejte, abychom si mohli řešit své vlastní zájmy a vlastní byznys“?

Politologové i odborníci v poslední době pozitivně mluví například o participativním rozpočtu – tedy že výkon politiků by měl být doplněn přímo občany. Například když občané místní části ve městě mají svůj vlastní rozpočet a sami rozhodnou, na základě toho, co je pálí, jak s penězi naloží. To je přesný příklad vhodného zapojení občanů, prvek přímé demokracie. Pojďme dát občanům toto právo, pojďme je více zapojit do rozhodování o naší zemi, nejen ve městě, ale i celostátně.

Rád bych se dožil stavu, aby občané měli právo, při shromáždění určitého množství podpisů (a je otázka, zda to má být 50 tisíc, 100 tisíc nebo více), vyvolat obecné referendum. Stát přeci umí nastavit parametry, aby byl průběh a proces referenda správný, aby otázky například nesměřovaly proti garantovaným základním právům a svobodám, proti našim závazkům, které vyplývají z mezinárodního práva atp.

V roce 2003 jsme byli v referendu vyzváni ke vstupu ČR do Evropské unie. Zde byl hlas lidu politikům dobrý? A nyní už není? Tehdy dokonce ani nebylo zapotřebí mít nadpoloviční účast všech voličů. Tenhle princip je správný, využijme ho. Dnešní argumenty některých zástupců tzv. elit, že na referendum nejsou občané připraveni, považuji za směšný. Nikdo nemá právo urážet svůj vlastní národ, což zmínil také prezident Miloš Zeman, nebo povyšovat sebe sama nad občany. V této otázce vstupu do EU byli občané dost chytří a v jiných tématech chytří nejsou, jak zmiňují odpůrci přímé demokracie? Nesmysl.

Hezký příklad jsme měli uplynulý víkend. Občané Švýcarska v referendu hlasovali o zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní televizi a rozhlas (což je mimo jiné v kontextu neobjektivity i netransparentního hospodaření České televize vcelku zajímavé téma aktuálně i u nás). Řeknete si třeba, že Švýcarsko je trochu jiná liga. Já to tak sice nevidím, ale pojďme si uvést další příklad. Toto právo totiž dokonce měli i naši sousedi – občané Slovenska, kteří v roce 2010 měli referendum na totéž téma. Ani v jednom případu sice návrh na zrušení neprošel, ale občané měli právo, dozvěděli se více informací, zajímali se o to. To je, oč tu běží. Tzv. Politické elity nyní s občany manipulují, nechme lidi, ať si sami udělají vlastní názor a rozhodnou. Chápu, že pro lobbisty je jednoduší zmanipulovat tradiční politiky. Vás občany celé země již ale nejde tak jednoduše ovlivnit. A toho se všichni bojí. Vždyť i president Masaryk prosazoval přímou demokracii za 1. republiky a asi to na internetu nenašel, tady musím odporovat kolegovi od Pirátů.

Na závěr bych použil hezký citát známého českého ekonoma prof. Milana Zeleného: „'Přímá demokracie.' Skutečná, autentická a původní demokracie, založená na přímém spojení a vztahu mezi voliči a voleným. Mezičlánek politických stran likviduje přímou demokracii a přenáší moc na prostého prostředníka politického podnikání, který nadřazuje své vlastní zájmy nad zájmy voličů.“ Ve státě, který má deset milionů občanů, je zastupitelský prvek sice nutný, ale s co největším zapojením občanů budou mít občané větší kontrolu a pravomoci říci NE tomu, co občas politici natropí. To je to, co bych si přál. Skoncujme s vládou politických elit a politických byznysmenů. Motivujme lidi k zájmu o správu vlastní země, dejme jim nástroj v podobě obecného referenda.

bottom of page