Aktuality

Co bych změnil v dopravě v Olomouckém kraji?

Dostal jsem otázku od Parlamentních listů na téma dopravy v Olomouckém kraji. Jaká je aktuální situace a jak ji řešit?

Doprava je důležitá součást jak ekonomiky, tak i každodenního života. Na dopravu je vydáváno v rámci kraje velké množství financí. Většina slibů vlády zůstává nerealizována. Neustálý evergreen špatného stavu vozovek, obchvaty obcí, tangenty, silnice 35 Pardubice–Mohelnice, D1 úsek M1 Říkovice–Přerov, D55 usek M5 Olomouc–Kokory a další lze řešit produktivním vynakládáním financí.


Tlak kraje na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek pro preferenci lokálních dodavatelů a zaměstnanců tak, jak je to např. v legislativě Rakouska, by v současné době potřeby podpory naší ekonomiky byl jedním z řešení. Snížení nákladů by přinesla i větší koordinace rekonstrukcí silnic mezi ŘSD a Správou silnic OK.


Vytvoření jasného a přehledného systému informování občanů a samospráv o dopravních opatřeních včetně grafické mapy se zakreslením plánovaných a probíhajících akcí včetně objížděk by ušetřilo lidem v peněženkách více peněz na běžný život. Tímto ušetřením pohonných hmot uděláme i více pro životní prostředí a ne utrácením za nesmyslné elektromobily, tak jak nás k tomu nutí Evropská unie.


Další oblastí je dopravní obslužnost. Při vyjednávání dopravní obslužnosti je nutné vyžadovat rozšíření dopravních prostředků o malé autobusy a dodávkové automobily. Zlepšením produktivity by nemuselo docházet k neoprávněnému zvyšování doplatků obcí na dopravní obslužnost a opět ušetření peněz pro občany. Každodenní dojíždění do práce, školy, za zdravím i kulturou musí být řešeno hromadnou dopravou a ne individuální automobilovou dopravou, která klade obrovské nároky na parkovací plochy, které mohou být využity pro zeleň.