top of page

Priority

Návrat podmínek pro podnikání a život do stavu, který umožní rozvoj schopného českého a moravského národa, bez diktátu úředníků z Bruselu, to je mým hlavním posláním.

ocima-poslance-low.jpg

O CO V SPD USILUJEME?

 • Radikální změna politického systému, přímá demokracie, referendum a odvolatelnost politiků

 • Osobní, hmotná a trestní odpovědnost politiků

 • Zákon o prokázání původu majetku

 • Konec zvyšování daní

 • Nová pracovní místa, podpora podnikatelů a živnostníků

 • Konec okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií

 • Právo a spravedlnost

 • Nechceme drahý a nefunkční sociální systém, chceme systém podporující všechny slušné lidi – seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany i děti ohrožené bídou

 • Budoucnost bez dluhů

 • Rozvoj a obrana suverénní České republiky

Olomoucký patriot se ve mně nezapře, proto mi jde o prosperitu mého rodného města a okolí. 

NA JAKÉ OBLASTI SE ZAMĚŘUJEME?

 • finance a správa města

 • městská hromadná doprava

 • dopravní infrastruktura

 • bydlení

 • životní prostředí

 • školství

 • kultura

 • sport

 • zaměstnanost

 • podnikání

 • bezpečnost

 • cestovní ruch

promeritum.jpeg

Globalizace naší civilizace přináší i negativa ve vývoji nemocí, jejich agresivity a záludnosti. Jedinou obranou je zvyšování odborné úrovně zdravotnických pracovišť a využívání nejnovějších poznatků lékařské vědy v praxi.

 

Ne vždy však možnosti zdravotnických zařízení odpovídají erudovanosti jejich zaměstnanců, a proto je někdy potřebná pomoc z jiných zdrojů. A to je místo, kde by naše sdružení rádo přispělo a umožnilo schopným lidem odvádět špičkovou práci se špičkovými přístroji.

Zapsaný spolek PROMERITUM o.s. vznikl na základě potřeby zdůraznit důležitost kvalitní péče o pacienty ve zdravotnických zařízeních. Jednak ze strany lékařů a sester, ale také vybavením těchto zařízení kvalitními přístroji.

Michal-David_Promeritum.png
bottom of page